Composició Consell

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany està format per 19 Consellers, regidors dels diferents ajuntaments de la comarca.

 

 

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 98, de 21 de maig de 2004, estableix  l’organització i el funcionament del Consell Comarcal  i dels seus diferents òrgans:

-    Ple
-    Presidència
-    Vicepresidència
-    Consell d’Alcaldes
-    Comissió Especial de Comptes

També existeixen òrgans complementaris de caràcter permanent, tals com:

-    Consell de Presidència
-    Comissions Informatives
-    Junta de Portaveus