Història del COIET

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb l’objectiu de donar servei a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca que necessitaven un centre especialitzat, va impulsar la creació d’un organisme autònom, el Centre Ocupacional i Especial de Treball del Pla de l’Estany i va iniciar l’activitat el dia 1 de setembre de 1995, amb els servei de Centre Ocupacional. 

A l'any 1998, es va posar en marxa el Centre Especial de Treball (CET) amb la prestació de serveis de  jardineria, gràcies als convenis signats amb l’ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal. Al llarg d'aquests anys s'ha ampliat l'oferta de serveis laborals (manipulats, neteja interiors, serveis mediambientals...) així com de la plantilla de persones amb discapacitat.

L’1 de gener de 2013, es va extingir l'organisme autònom COIET segons acord del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el qual va assumir la gestió directe del servei,  amb la finalitat de donar compliment a les directrius establertes per a tot el sector públic de simplificació d'estructures administratives.