Àrea de Medi Ambient

El Pla de l’Estany és una comarca amb uns alts valors naturals que cal preservar i donar a conèixer.

Les especials característiques de la nostra comarca fan que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany promogui la intervenció de la seva Àrea de Medi Ambient en diversos àmbits de la gestió i dels serveis ambientals a la comarca.

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’exerceix en els següents àmbits:

 • Gestió del dipòsit controlat de residus comarcal
 • Gestió de la recollida de residus sòlids municipals a la comarca (recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida comercial)
 • Gestió del sistema de sanejament d’aigües residuals (depuradores, autoritzacions i control d’abocaments a xarxa de sanejament)
 • Gestió del servei de deixalleria comarcal (fixa i mòbil)
 • Gestió dels serveis de recollida de restes de poda i de voluminosos (trastos)
 • Gosseres comarcals
 • Educació ambiental
 • Assessorament a ajuntaments, empreses i particulars sobre temes mediambientals
 • Informes d’Activitats
 • Participació en programes i activitats promogudes per altres administracions (ajuntaments, Generalitat, etc).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, regula a través d’Ordenances i Reglaments la gestió dels residus i de les aigües residuals dins el seu àmbit geogràfic.

Notícies de l'àrea

Disponible la memòria de recollida de residus de l'any 2017 - dimarts, 24 / abril / 2018
 •      Durant l’any 2017 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,7% de tots els residus municipals generats a la comarca.
 •       Aquest any 2017 la  generació dels residus municipals a la comarca ha disminuït en un 2,6%.
 •       L'any 2017 l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca ha disminuït un 3,5% (inclou rebuig domèstic més comercial).
 •       Aquest any els residus recollits selectivament disminueixen en un 1,0%. Aquesta disminució és deguda en gran part a la disminució en la recollida de cartró comercial, de FORM domèstica, de residu verd i de residus de la deixalleria.
 •        És així com l'any 2017 el Pla de l'Estany se situa a nivells de generació per càpita d'1,27 kg x hab. i  dia.

 • Tipus

  Contenidors

  N. de contenidors

  Tones recollides

  Variació*

  Vidre

  238

  654,56

  5,7 %

  Envasos

  244

  621,74

  4,9 %

  Paper i Cartró

  234

  673,87

  2,3 %

  Cartró comercial

  -

  266,07

  -16,3 %

  FORM domèstica

  240

  825,99

  -5,9%

  FORM comercial

  126

  469,89

  8,2%

  Rebuig comercial

  212

  1.091,15

  -1,7 %

  Rebuig domèstic

  600

  8.238,03

  -3,7 %
  Residu verd (en contenidors al carrer) 70 837,58 -9,6 %

  Deixalleria i Altres (voluminosos, fustes i poda ajuntaments)

  -

  1.068,46

  2,0 %

  TOTAL

   

   

  14.747,34

  -2,6 %

  * respecte l’any 2016

   més ...

  Comença l’any separant els residus. Bones i sostenibles festes!! - dimecres, 24 / desembre / 2014
  Gran participació a l'activitat de neteja de l'Estany dins l'European Clean Up Day - dimarts, 13 / maig / 2014

  El passat 10 de maig es va celebrar l’European Clean Up Day en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

  L’Agència de Residus de Catalunya va promoure la celebració d’aquesta jornada que consisteix en l’organització de neteges als espais naturals.

  Aquesta acció té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.
   
  El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va organitzar l’activitat de neteja a l’Estany de Banyoles amb la col·laboració de diverses entitats; LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany va coordinar l’activitat a la qual s’hi van afegir el Club Natació Banyoles, l’Escola de Natura de Banyoles, el punt de voluntariat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
   
  A l’activitat hi van participar 40 persones, 22 de les quals eren menors, es va netejar una superfície de 6 hectàrees i 1,8 km lineals d'Estany i es van recollir 16 bosses d'escombraries. 
  S'estima que el 90% dels residus recollits eren plàstics, ampolles d’aigua en la seva major part, un 5% metall/ferralla, un 2% vidre, un 1 % paper/cartró i altres un 2% (coixí, sandàlia, ...). 
   
  L’activitat es va iniciar a les 10 del matí al Club Natació Banyoles i es va arribar fins a la torre d’arribada del rem. Els residus recollits es van classificar i portar directament a la deixalleria comarcal de Puigpalter.
   
   
  Podeu trobar més fotografies a https://www.facebook.com/separes
   més ...

  Campanyes