Àrea de Medi Ambient

El Pla de l’Estany és una comarca amb uns alts valors naturals que cal preservar i donar a conèixer.

Les especials característiques de la nostra comarca fan que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany promogui la intervenció de la seva Àrea de Medi Ambient en diversos àmbits de la gestió i dels serveis ambientals a la comarca.

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’exerceix en els següents àmbits:

 • Gestió del dipòsit controlat de residus comarcal
 • Gestió de la recollida de residus sòlids municipals a la comarca (recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida comercial)
 • Gestió del sistema de sanejament d’aigües residuals (depuradores, autoritzacions i control d’abocaments a xarxa de sanejament)
 • Gestió del servei de deixalleria comarcal (fixa i mòbil)
 • Gestió dels serveis de recollida de restes de poda i de voluminosos (trastos)
 • Gosseres comarcals
 • Educació ambiental
 • Assessorament a ajuntaments, empreses i particulars sobre temes mediambientals
 • Informes d’Activitats
 • Participació en programes i activitats promogudes per altres administracions (ajuntaments, Generalitat, etc).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, regula a través d’Ordenances i Reglaments la gestió dels residus i de les aigües residuals dins el seu àmbit geogràfic.

Notícies de l'àrea

Comença l’any separant els residus. Bones i sostenibles festes!! - dimecres, 24 / desembre / 2014
Gran participació a l'activitat de neteja de l'Estany dins l'European Clean Up Day - dimarts, 13 / maig / 2014

El passat 10 de maig es va celebrar l’European Clean Up Day en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

L’Agència de Residus de Catalunya va promoure la celebració d’aquesta jornada que consisteix en l’organització de neteges als espais naturals.

Aquesta acció té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va organitzar l’activitat de neteja a l’Estany de Banyoles amb la col·laboració de diverses entitats; LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany va coordinar l’activitat a la qual s’hi van afegir el Club Natació Banyoles, l’Escola de Natura de Banyoles, el punt de voluntariat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
 
A l’activitat hi van participar 40 persones, 22 de les quals eren menors, es va netejar una superfície de 6 hectàrees i 1,8 km lineals d'Estany i es van recollir 16 bosses d'escombraries. 
S'estima que el 90% dels residus recollits eren plàstics, ampolles d’aigua en la seva major part, un 5% metall/ferralla, un 2% vidre, un 1 % paper/cartró i altres un 2% (coixí, sandàlia, ...). 
 
L’activitat es va iniciar a les 10 del matí al Club Natació Banyoles i es va arribar fins a la torre d’arribada del rem. Els residus recollits es van classificar i portar directament a la deixalleria comarcal de Puigpalter.
 
 
Podeu trobar més fotografies a https://www.facebook.com/separes
 més ...

Disponible la memòria de recollida de residus de l'any 2013 - dijous, 13 / març / 2014
 • Durant l’any 2013 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,3% de tots els residus municipals generats a la comarca.
 • Aquest any 2013 s'ha produït una davallada de la generació dels residus municipals del 2,8% que coincideix amb una davallada de la població a la comarca del 2,1 %. 
 • Per 9è any consecutiu s'ha vist reduït el nombre total de residus municipals que entren a l'abocador en un 0,7% respecte l'any anterior. Tan és així que el 2013 van entrar a l'abocador aproximadament la mateixa quantitat de residus provinents dels municipis de la comarca que entraven el 1989 (any en què va entrar en funcionament l'abocador). 
 • Malgrat disminuir any rere any la quantitat de residus destinats a l'abocador la recollida selectiva també pateix un retrocés important, un 6,4% respecte l'any anterior. Aquest retrocés ve degut en gran part a la disminució de les tones recollides a la deixalleria; fustes, runes i ferralla sobretot, residus pels quals ja existeixen altres vies de gestió a través de gestors autoritzats per a activitats industrials i que ja no es permet la seva entrada quan prové d'activitats.
 • És així com l'any 2013 el Pla de l'Estany es trobava a nivells de generació per càpita d'1,24 kg x hab. i any, iguals que els de 1995. 

Tipus

Contenidors

N. de contenidors

Tones recollides

Variació*

Vidre

 

235

632,10

-4,2 %

Envasos

 

238

554,98

-5,3 %

Paper i Cartró

 

231

622,96

-0,7 %

Cartró comercial

-

293,60

4,9 %

FORM domèstica

259

872,33

-3,8 %

FORM comercial

126

382,79

-8,8 %

Rebuig comercial

209

1.033,51

-4,5 %

Rebuig domèstic

592

7.986,59

-0,2 %
Residu verd (en contenidors al carrer) 67 926,60 9,3 %

Deixalleria i Altres (voluminosos, fustes i poda ajuntaments)

 

-

848,56

-26,8 %

TOTAL

 

 

14.154,02

-2,8 %

* respecte l’any 2012

Memòria any 2013...

 més ...

Campanyes