Descripció i residus acceptats

Deixalleria comarcal de Puigpalter

Una DEIXALLERIA és una instal·lació que permet als seus usuaris (particulars, comerços i petits negocis) realitzar de forma gratuïta la recollida selectiva de molts tipus de residus.

TIPUS DE RESIDUS ACCEPTATS
 1. Paper i cartró
 2. Plàstics
 3. Envasos de vidre
 4. Runes
 5. Residu verd
 6. Fusta reciclable
 7. Ferralla
 8. Voluminosos (mobles, electrodomèstics...)
 9. Llaunes
 10. Brics
 11. Vidre pla
 12. Ampolles de cava
 13. Olis vegetals
 14. Tèxtil, roba i calçat
 15. Neveres i altres aparells amb CFC
 16. Pneumàtics
 17. Olis minerals
 18. Aparells electrònics
 19. Altres:
  • productes de neteja i cosmètica
  • insecticides i plaguicides
  • radiografies
  • envasos de pintures, disolvents, coles...
  • fluorescents, bombetes
  • piles
  • bateries i productes del cotxe
  • esprais
  • cartutxos d'impressores i fotocopiadores
  • càpsules de cafè; d'alumini i de plàstic

Reglament i normes d'ús

 • Adreceu-vos a l'encarregat per tal de fer la fitxa de control
 • No deixeu els materials barrejats, dipositeu-los als contenidors corresponents
 • Porteu els residus en el seu envàs original
 • No deixeu cap material fora del recinte
 • Respecteu els horaris
Reglament (pdf)

Situació

Horaris i telèfon

La deixalleria del Pla de l'Estany està situada a les instal·lacions de l'abocador de Puigpalter, a la zona de Can Puig

Horari vigent:

 • Dilluns a divendres
 • Matins de 9:00-13:00 h
 • Tardes 
  • de 15:00-18:00 h
   (de l'1 de novembre al 30 d'abril)
  • de 15:00 a 19:00 h
   (de l'1 de maig al 31 d'octubre)
 • Dissabtes
 • Matins de 9:00-13:00 
 • Tardes de 15:00-18:00
  (de l'1 d'octubre al 31 de maig)
 • i de l'1 de juny al 30 de setembre
  Matins de 9:00-14:00
  Tardes TANCAT

Els horaris en vigílies de festius es penjaran a l'entrada de la instal·lació.

TELÈFON

972 58 18 58