Àrea de Medi Ambient

El Pla de l’Estany és una comarca amb uns alts valors naturals que cal preservar i donar a conèixer.

Les especials característiques de la nostra comarca fan que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany promogui la intervenció de la seva Àrea de Medi Ambient en diversos àmbits de la gestió i dels serveis ambientals a la comarca.

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’exerceix en els següents àmbits:

 • Gestió del dipòsit controlat de residus comarcal
 • Gestió de la recollida de residus sòlids municipals a la comarca (recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida comercial)
 • Gestió del sistema de sanejament d’aigües residuals (depuradores, autoritzacions i control d’abocaments a xarxa de sanejament)
 • Gestió del servei de deixalleria comarcal (fixa i mòbil)
 • Gestió dels serveis de recollida de restes de poda i de voluminosos (trastos)
 • Gosseres comarcals
 • Educació ambiental
 • Assessorament a ajuntaments, empreses i particulars sobre temes mediambientals
 • Informes d’Activitats
 • Participació en programes i activitats promogudes per altres administracions (ajuntaments, Generalitat, etc).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, regula a través d’Ordenances i Reglaments la gestió dels residus i de les aigües residuals dins el seu àmbit geogràfic.

Notícies de l'àrea

Disponible la memòria de recollida de residus de l'any 2015 - divendres, 18 / març / 2016
 • Durant l’any 2015 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,9% de tots els residus municipals generats a la comarca.
 • Aquest any 2015, després de 6 anys consecutius de davallada en la generació de residus, ha tornat a augmentar la  generació dels residus municipals en un 0,5%. 
 • L'any 2015 és el segon any que augmenta l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca des de l’any 2004. Aquest increment de 2 tn pot ser conseqüència de la recuperació econòmica observada. Tanmateix aquest any els residus provinents de la neteja viària, tal i com s'explica a la memòria, no es comptabilitzen com a residus municipals domèstics ja que enten a l'abocador amb un codi diferent. Aquests residus representen 161,7 tones.
 • Aquest any també augmenten els residus recollits selectivament. Aquest augment se situa en un 1,3% respecte el 2014. L’augment de la recollida selectiva es deu a una discret augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment del 2,1%. També augmenta la recollida de residu verd en contenidors al carrer en un 1,9%, l'orgànica comercial amb un augment del 8,8%, i el vidre i els envasos amb un augment del 3,1% i el 3,8% respectivament. 
 • És així com l'any 2015 el Pla de l'Estany se situa a nivells de generació per càpita d'1,28 kg x hab. i any.

Tipus

Contenidors

N. de contenidors

Tones recollides

Variació*

Vidre

234

647,82

3,1 %

Envasos

239

582,78

3,8 %

Paper i Cartró

230

614,33

-2,7 %

Cartró comercial

-

307,75

-2,9 %

FORM domèstica

254

845,17

-2,7 %

FORM comercial

118

432,25

8,8 %

Rebuig comercial

201

1.057,68

5,9 %

Rebuig domèstic

598

8.203,04

-0,7 %
Residu verd (en contenidors al carrer) 70 1.023,90 1,9 %

Deixalleria i Altres (voluminosos, fustes i poda ajuntaments)

-

963,23

2,1 %

TOTAL

 

 

14.677,95

0,5 %

* respecte l’any 2014

Memòria any 2015...

 més ...

Comença l’any separant els residus. Bones i sostenibles festes!! - dimecres, 24 / desembre / 2014
Gran participació a l'activitat de neteja de l'Estany dins l'European Clean Up Day - dimarts, 13 / maig / 2014

El passat 10 de maig es va celebrar l’European Clean Up Day en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

L’Agència de Residus de Catalunya va promoure la celebració d’aquesta jornada que consisteix en l’organització de neteges als espais naturals.

Aquesta acció té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va organitzar l’activitat de neteja a l’Estany de Banyoles amb la col·laboració de diverses entitats; LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany va coordinar l’activitat a la qual s’hi van afegir el Club Natació Banyoles, l’Escola de Natura de Banyoles, el punt de voluntariat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
 
A l’activitat hi van participar 40 persones, 22 de les quals eren menors, es va netejar una superfície de 6 hectàrees i 1,8 km lineals d'Estany i es van recollir 16 bosses d'escombraries. 
S'estima que el 90% dels residus recollits eren plàstics, ampolles d’aigua en la seva major part, un 5% metall/ferralla, un 2% vidre, un 1 % paper/cartró i altres un 2% (coixí, sandàlia, ...). 
 
L’activitat es va iniciar a les 10 del matí al Club Natació Banyoles i es va arribar fins a la torre d’arribada del rem. Els residus recollits es van classificar i portar directament a la deixalleria comarcal de Puigpalter.
 
 
Podeu trobar més fotografies a https://www.facebook.com/separes
 més ...

Campanyes