08, de gener 2016 10:00
Dijous vinent, dia 7 de gener, començarà a tot Catalunya la campanya de rebaixes d’hivern. La realització de rebaixes és una decisió del comerciant i també ho és la seva durada, que ha de ser com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos perquè no poden anar més enllà del diumenge dia 7 de març.

L’àrea de Consum del Consell Comarcal del Pla de l'Estany recorda que es consideren rebaixes les vendes que tradicionalment es duen a terme al sector de tèxtil, la sabateria i els complements, entre altres sectors, amb la finalitat de donar sortida als articles que resten a l'establiment un cop transcorreguda la temporada.

Per contra, no es poden considerar rebaixes les modalitats de vendes a preus inferiors als habituals com són la venda en liquidació (venda a preus inferiors per tancament o canvi d'orientació del negoci), venda de saldos (venda d'articles passats de moda o deteriorats) o les ofertes (preu més baix a fi de promoure un producte). En conseqüència cal aclarir que les rebaixes són només de preu, no de prestacions al consumidor. L'incompliment d'aquests apartats pot donar lloc a una possible denúncia davant l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal.

De cara a la campanya de rebaixes, l’Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries seguir els següents consells:

• Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
• Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
• Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
• Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
• Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
• Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els catàlegs comercials...
• Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l'empresa que us l'ha venut i que té fins a un mes per contestar.
• Els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.