08, gener 2016 10:02
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa mitjançant el qual es procedirà a iniciar un procés de treball tècnic per la possible gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus situades en els dos territoris i que establirà les condicions que s’implementaran entre les dues administracions per tal d’assolir aquest objectiu.

Els dos consells comarcals, que fa un temps que varen començar a estudiar aquesta possibilitat, consideren a priori que el possible tractament conjunt dels residus d’ambdues comarques suposarà millores objectives pel que fa a l’economia, l’eficiència en la gestió i la contenció de costos en les inversions. Al mateix temps es podran complir de forma òptima les directrius i els requeriments de les normatives actuals i futures relacionades amb la gestió de residus.

L’acord recorda que les prioritats establertes en aquest àmbit mediambiental passen per la reducció, reutilització, selecció, valorització i dipòsit dels residus amb la futura prohibició de portar-los a l’abocador sense tractament, uns condicionants que obligaran els dos consells comarcals a revisar i modificar els actuals models de tractament tant a la Garrotxa com al Pla de l’Estany.

El conveni també assenyala que l’estratègia conjunta que han d’establir les dues administracions passa per determinar aquests quatre eixos fonamentals:

- Contenir els costos del tractament de residus en un marc general d’augments que es preveu pels propers anys, amb les normatives europees i les previsions de la pròpia Agència de Residus de Catalunya.

- Mantenir en mans de les dues comarques els criteris de decisió respecte als sistemes de gestió, fet que determina la necessitat de disposar de les infraestructures per fer-ho possible.

- Assegurar el correcte funcionament de les infraestructures de tractament que, entre altres aspectes, passa per garantir una massa determinada de residus que, amb la suma de les dues comarques, es preveu com a suficient.

- Fer complementari el funcionament dels dos abocadors, per tal d’assegurar l’estabilitat i la seguretat en la disposició del rebuig per un termini de 20 anys.

A partir d’aquest acord inicial, els dos consells comarcals treballaran a partir d’ara per establir les condicions de relació, tant en el vessant tècnic com en el polític, per tal d’estudiar la possibilitat d’assolir l’objectiu d’utilitzar de manera conjunta les respectives infraestructures de tractament de residus i que són les següents: abocador comarcal del Clot de les Mules de Beuda (Garrotxa), abocador comarcal de Puigpalter de Banyoles (Pla de l’Estany), planta compostatge d’Olot i futures infraestructures de gestió conjunta. Aquestes instal•lacions, a més, podran donar servei a altres territoris, sempre que tingui capacitat per fer-ho, hi hagi l’acord dels dos consells i el vistiplau de l’Agència de Residus de Catalunya.

Per tal de complir amb els objectius del conveni, a partir d’ara es treballarà en la definició dels sistemes de gestió conjunta de les infraestructures, definició dels percentatges de participació, i l’establiment dels models de relació. Es farà un càlcul de les despeses anuals, estimació de les previsions d’amortització i reposició, inversions i infraestructures necessàries per desenvolupar la proposta i els criteris pel seu finançament. També es determinaran els criteris de l’ús ordinari de les instal•lacions, els manuals d’explotació i gestió i les prioritats i la temporalitat en la utilització dels abocadors, així com la relació entre els equips tècnics dels consells, divisió de la feina i de les responsabilitats.

El conseller de Medi Ambient, Josep Antoni Ramon, remarca que “aquest acord és fruit del consens entre totes les forces polítiques de la comarca del Pla de l’Estany, que estan decidides a que el conveni vagi molt més enllà d’una declaració d’intencions i que un cop estudiats tots els aspectes tècnics que ens hem fixat, pugui tirar endavant ben aviat si es considera viable”.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, ha expressat “la nostra satisfacció per tirar endavant amb aquest conveni, amb el qual ja hi veníem treballant des de l’anterior mandat. Entra dins d’una lògica que aquestes dues comarques veïnes, i amb algunes característiques territorials similars, actuem de forma conjunta i coordinada en aquest tema. Tots hi sortirem guanyant, millorarem l’eficàcia en la gestió dels residus i el ciutadà també en notarà els avantatges”.