15, de gener 2016 11:18
S’inicia el programa “Fem Ocupació per a Joves” gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el qual busca un enfocament diferent en relació a les polítiques actives d’ocupació que s’han anat fet fins ara, ja que en aquest cas es pren com a punt de partida les necessitats reals de l’empresa.


A qui s'adreça?

El programa va dirigit a persones joves de 18 a 29 anys desocupades i que compleixin el següent perfil:

• Que tinguin el títol d’ESO, de Batxillerat, o bé un Cicle Formatiu de Grau Mig
• Que tinguin preferiblement experiència laboral prèvia
• Que compleixin amb els requisits per a la inscripció en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil

El programa va dirigit a empreses i entitats de la Comarca, de qualsevol sector econòmic, que vulguin contractar persones joves durant un període mínim de 6 mesos, el qual estarà subvencionat.


Objectius

• Afavorir la inserció laboral de les persones joves de la Comarca
• Atendre les necessitats reals de les empreses i entitats de la Comarca
• Proporcionar la formació més adequada i relacionada amb els llocs de treball a realitzar
• Facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències professionals en un entorn real de treball


Actuacions

1. Prospecció i assessorament d’empreses, per tal d’identificar i definir els llocs de treball que les empreses necessiten cobrir i aconseguir contrac¬tes laborals per als 15 participants del programa seleccionats.

2. Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació, seleccionant a la persona jove més indicada pel lloc de treball vacant i oferint-li un procés d’orientació i acompanyament.

3. Formació vinculada al contracte de treball, amb una durada mínima de 90 h i un màxim de 150 h. El contingut i la durada ha d’estar relacionada amb el lloc de treball a realitzar. La formació es podrà realitzar, totalment o parcialment, abans del contracte o de manera simultània, d’acord amb les necessitats de les empreses.

4. Experiència professional mitjançant contracte laboral. Les empreses i/o entitats que contractin aquests joves rebran una subvenció corresponent al salari mínim interprofessional vigent al 2015 durant 6 mesos. La persona ha de ser contractada per un període mínim de 6 mesos, mitjançant qualsevol modalitat contractual. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015.


Contacte

Si sou empreses i/o entitats o bé persones joves interessades en participar en el projecte, agrairem us poseu en contacte amb nosaltres per telèfon (972 573 550) o correu electrònic (dpascual@plaestany.cat), demanant per M. Dolors Pascual.