29, gener 2016 13:44
Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Pla de l'Estany, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, es fan públiques un conjunt de recomanacions i consells, adreçats a tots els consumidors en general, a tenir en compte durant la campanya de Carnestoltes. Són les següents:

Les disfresses per a nens o nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina: compliment de les propietats mecàniques i físiques (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat. Han de portar les indicacions següents:
- El marcatge CE que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat previstes a les normes comunitàries.
- El nom i la marca del producte.
- La raó social i l'adreça del fabricant o importador.
- Les instruccions i advertències d'ús.

Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s’adeqüin a l’edat de la persona que les hagi de fer servir.
Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l’adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components.

Quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:
- El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador.
- Als productes fabricats a l’Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre industrial del fabricant.
- Els productes importats de fora de la Unió Europea han de dur el número d’identificació fiscal de l’importador.
- En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte.
- És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les.

Si compreu disfresses i productes per Carnestoltes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques. Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra. Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte. Els productes han d’estar etiquetats en català i/o castellà.

Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el productes. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.