18, març 2016 13:01
La New Health Foundation ha reconegut com a bona pràctica la Comissió d’Avaluació i Seguiment Sectoritzat de la Dependència (CASSDEP) a la comarca del Pla de l’Estany. Aquesta institució no té ànim de lucre i es dedica a l’observació i estudi de l’optimització dels sistemes de salut, sanitaris, d’atenció social i de suport familiar de l’entorn per tal de millorar la qualitat de vida en els processos d’alta dependència.

La CASSDEP està promoguda des de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb la participació, entre altres, de l’Àrea Bàsica de Salut de Banyoles, de la clínica Salus Infirmorum i de CatSalut. L’objectiu de la comissió és oferir a la persona amb dependència i a la seva família una cartera de serveis integrada i un accés al sistema d’atenció a través d’una única porta d’entrada. D’aquesta manera s’aconsegueix trencar amb la fragmentació i dispersió dels serveis socials sanitaris, aprofitant les sinergies d’ambdós sectors i des d’una perspectiva global d’atenció a la persona.

Els resultats d’aquest bona pràctica han portat, com ha reconegut la New Healt Foundation, una col•laboració público-privada, que la família sigui el principal proveïdor de cures i d’atenció de llarga durada en aquest àmbit, l’ampliació de la cartera de recursos i de serveis, un augment de la rotació dels recursos i dels serveis disponibles, la reducció del temps en les estades hospitalàries i la reducció de la freqüentació dels serveis d’urgència.

Des de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’espera que “aquest nou reconeixement ens faci continuar avançant en la línia de la millora de la qualitat de vida de les persones i de les famílies amb dependència”. També s’agraeix públicament la tasca de tots els professionals implicats i que fan possible la trajectòria i els reconeixement que ha rebut la CASSDEP fins ara.