L'obra social "la Caixa" signa un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per emprendre polítiques socials
14, juny 2017 14:20

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va signar el passat divendres 9 de juny amb l’Obra Social “la Caixa” un conveni de col·laboració per al suport i desenvolupament de polítiques socials. Concretament, l’entitat financera aportarà al Consell Comarcal l’import de 12.000 euros, que aniran destinats al suport de persones i famílies en risc d’exclusió social. L’objectiu del conveni és emprendre projectes que ajudin a satisfer les mancances socials de les persones i famílies que no poden cobrir necessitats bàsiques com ara l’habitatge, l’alimentació, els subministraments de la llar o la farmàcia i d’altres com la formació i el transport. L’ajuda es destinarà també a l’organització de la Trobada de la Gent Gran, organitzada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

A la signatura del conveni hi han participat el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay,  Josep Blanch, director banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, i Jaume Morell, director d’àrea de negoci de CaixaBank al Pla de l’Estany.

El context. La persistència de la situació de crisi econòmica continua afectant moltes famílies, especialment monoparentals i aquelles que tenen menors al seu càrrec, per fer front a les necessitats bàsiques del dia  a dia. De fet, encara hi ha un 19% de persones en risc de pobresa a Catalunya. Per fer front a aquesta situació és molt important l’aportació de recursos per part d’entitats i empreses privades compromeses amb el territori i amb sentit de responsabilitat social, com l’Obra Social “la Caixa”, que ha signat aquest conveni amb el Consell Comarcal per segon any consecutiu.

Gràcies a aquestes col·laboracions, al llarg del 2016 l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha pogut atendre 214 famílies i ha concedit 751 ajuts d’urgència social, per un import total de 108.078,60 euros, inclosos els 31.211,61 euros de compres directes per al Servei de Centre de Distribució d’Aliments del Pla de l’Estany.

Compromís amb el territori. El Pla Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2016-2019 preveu una inversió de més de 2.000 milions d’euros en Obra Social. El 2016, l’entitat ha impulsat més de 46.000 iniciatives socials, de les quals s’han beneficiat més de 10 milions de persones.

El 2016, l’Obra Social ”la Caixa” ha atès, amb un pressupost de 500 milions d’euros, més de 63.600 infants en situació de pobresa, ha implicat en diferents activitats més de 813.000 persones grans, ha facilitat més de 27.000 llocs de treball a persones en risc d’exclusió social, ha atès més de 20.000 malalts avançats, ha promogut més de 33.000 habitatges socials, ha involucrat 14.200 voluntaris de ”la Caixa” en iniciatives socials, ha destinat més de 35 milions d’euros a investigació, ha concedit més de 200 beques i ha desenvolupat accions educatives per a 2,3 milions d’alumnes.

L’entitat es consolida un any més com la fundació més important d’Espanya pel que fa a recursos invertits en acció social, i com una de les més importants d’Europa i del món.