14, novembre 2017 14:33

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany està cercant, per incorporar a la seva activitat laboral, en modalitat de pràctiques, un tècnic en Medi Ambient, un tècnic de Comunicació i un tècnic en Riscos Laborals. L’oferta laboral va destinada a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que, per tant, tinguin menys de 30 anys, i que constin com a inscrits com a Demandants d’Ocupació No Ocupats al SOC, disposin de la titulació exigida i compleixin els requisits per a la contractació en pràctiques. El contracte de pràctiques tindrà una durada de 6 mesos.

En el cas del tècnic en medi ambient, que ha de tenir la titulació universitària d’ambientòleg, haurà de participar en les tasques de gestió de residus i campanyes de sensibilització. Participarà també en la implantació de la recollida de residus porta a porta en dos municipis i farà el seguiment del compostatge comunitari. També està previst que doni suport a l’àrea de Medi Ambient en les tasques de gestió de residus i del sanejament.

Pel que fa al tècnic en comunicació, l’oferta exigeix que disposi d’un grau de Ciències de la Informació i Comunicació o en Publicitat i Relacions Públiques. El candidat haurà de revisar i actualitzar el Pla de Comunicació de la institució, elaborar notes de premsa, avaluar els resultats de les accions comunicatives i gestionar les xarxes socials, entre altres tasques.

Finalment, el Consell Comarcal cerca també un candidat amb grau formatiu en Prevenció de Riscos Professionals o Prevenció i Seguretat Integral, que haurà de fer tasques de revisió i control de les avaluacions de riscos i de les mesures correctores, control de la documentació de coordinació d’activitats empresarials, i la realització d’un Manual d’acollida en matèria de Prevenció de Riscos del Centre Especial de Treball i de la resta de dependències del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, entre d’altres.