El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ofereix dues places d'integrador social i una de monitor ocupacional per a persones amb discapacitat
08, octubre 2018 09:41

Oferta va destinada a persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que constin com a inscrites com a Demandants d'Ocupació No Ocupats al SOC, disposin de la titulació exigida i compleixin els requisits per a la contractació en pràctiques. Contractació en Pràctiques segons l'Ordre TSF/115/2018 i Resolució TSF/1779/2018 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil de Catalunya. Projecte subvencionat per el S.O.C., FSE dins el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

 

Monitor de centre ocupacional per a persones amb discapacitat:

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home;jsessionid=A4C91C678E5D9C7A628FACA0210F5D23.loadbalancer?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=4302010

 

Integrador/a social: 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home;jsessionid=A4C91C678E5D9C7A628FACA0210F5D23.loadbalancer?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=4302012