L’Arxiu Comarcal posa a disposició de tothom les fotografies del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
07, de juny 2019 15:14

Són més de 800 fotografies que testimonien la feina duta a terme per aquesta associació al llarg de més de trenta anys

L’Arxiu Comarcal custodia més de 800 fotografies en blanc i negre, fonamentalment d’entre els anys 1943-1975, que els integrants del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles van fer per documentar la seva rellevant tasca d’estudi i preservació del patrimoni de l’actual Pla de l’Estany.

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles és una entitat cultural nascuda l’any 1943. En un moment en què no existien polítiques públiques de preservació i estudi del patrimoni artístic, arquitectònic i arqueològic, el Centre d’Estudis va suplir aquestes mancances des de la iniciativa privada. En els seus inicis el Centre d’Estudis estava format per persones amb inquietuds pel patrimoni, com és el cas del metge Josep Maria Corominas, que destacà com a arqueòleg i prehistoriador, l’arquitecte Francesc Figueras o l’enginyer Jaume Butinyà, als quals s’hi van sumar els inestimables coneixements en Història Medieval de mossèn Lluís G. Constans. Ells van investigar i documentar el patrimoni medieval de la comarca. I també van promoure l’estudi i l’excavació de jaciments arqueològics que han esdevingut fonamentals per a la recerca històrica, com les coves de Serinyà o la vila romana de Vilauba.

Després del franquisme es van tornar a implementar les polítiques culturals públiques i la tasca del Centre d’Estudis, a poc a poc, va passar de la preservació i estudi actiu del patrimoni cap al foment de la recerca sobre el Pla de l’Estany. Una recerca multidisciplinària, des de les ciències naturals fins al folklore.  

Ara, les fotografies que el Centre d’Estudis va ingressar a l’Arxiu Comarcal, es poden consultar obertament per Internet des del web Arxius en Línia http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat. (Enllaç directe a les fotografies del Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles: https://ja.cat/PFv33)