EL PROGRAMA ARGECLETA ARRIBA AL PLA DE L'ESTANY AMB L'OBJECTIU DE CEDIR BICICLETES A PERSONES SENSE RECURSOS
22, octubre 2014 17:22
S'ha lliurat, a la seu de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, la primera bicicleta inclosa en el programa Argecleta, una iniciativa d'Eduard Granados, que ja l'està desenvolupant a la Garrotxa, i del ciclista banyolí Jordi Arteman, amb l'objectiu de cedir bicicletes a aquelles persones que estiguin incloses en algun programa social i que per problemes econòmics no puguin disposar d'un mitjà de desplaçament per poder traslladar-se per motius de feina, educació o altres causes de necessitat. Les persones incloses en aquest programa es deriven des de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal.

Les “argecletes” són bicicletes reciclades i posades a punt per circular que se cedeixen en períodes de sis mesos prorrogables i fins que la persona ja no la necessiti. Els promotors faran uns manteniments periòdics de l'aparell. Les persones que s'incloguin en aquest programa social hauran de signar el corresponent contracte de cessió que determina que, en cap cas, es tracta d'una donació i que en reglamenta tot el seu ús.

Entre altres coses, aquesta iniciativa determina que la cessió de les bicicletes està pensada per donar un servei de millora de la mobilitat i que, per tant, en són receptores les persones que les necessiten per anar a un lloc de treball o a un centre educatiu, en el ben entès que no tenen prou recursos econòmics per adquirir-ne una de nova. Les bicicletes no s'utilitzaran com a eina de càrrega per a transportar objectes.

Els promotors també fan una crida per demanar la col·laboració de la gent de tota la comarca a l'hora de lliurar-los bicicletes que ja no s'utilitzen o bé material en desús que pugui ser reciclat. El programa “Argecleta”, que és una iniciativa sense ànim de lucre, també busca espònsors i altres suports per poder tirar endavant amb la seva acció al Pla de l'Estany.