El Consell Comarcal del Pla de l’Estany celebra un Ple extraordinari amb una moció per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret de l’autodeterminació
17, d’octubre 2019 10:22

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal, ha iniciat el ple notificant la urgència d’aquest i tot seguit el Secretari del Consell Comarcal ha llegit una moció on ha reclamat la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques i ha reivindicat que ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. També ha destacat que “Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. Que una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Que cap sentència ens aturarà i que plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.”

Un cop emès el manifest, el ple ha adoptat deu acords: primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació per reivindicar-lo com a  dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacifica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen destruir. Cinquè, exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l’adhesió del Consell Comarcal del Pla de l’Estany a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacifiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de la comarca del Pla de l’Estany, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinen la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania de la comarca pels mitjans que es creguin oportuns.

Finalment Non Casadevall de Sumem Banyoles AMUNT, s’ha mostrat satisfet per la moció i poder-ne votar a favor i Francesc Castañer ha declarat que des de l’administració ens sumem a tota reivindicació pacifica.