Serveis mínims al Consell Comarcal del Pla de l’Estany davant la convocatòria de vaga general de treballadors del divendres 18 d’octubre
17, d’octubre 2019 15:58

L'ens mantindrà l'establiment del servei de transport escolar per a aquelles famílies que el puguin necessitar, tant en els centres d'educació infantil i primària com en els de secundària, i sempre que no hi hagi talls de carreteres o imprevistos que no permetin fer el recorregut

 

La seu principal, ubicada a Can Puig de la Bellacasa, fixa com a serveis mínims de prestació i atenció obligatòria l’obertura de l’ens amb 3 treballadors d’administració general.

L’Àrea de Benestar Social comptarà amb 1 treballador d’administració general i 2 tècnics. El servei de menjadors socials (àpats a domicili) oferirà el mateix servei que el cap de setmana. L’ajuda a domicili prestarà els serveis urgents, necessaris i inajornables. El servei de comunitats infantils/juvenils, mantindran els serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància. El servei de teleassistència tindrà la prestació habitual de teleoperadors i personal assistencial.

El Centre Ocupacional El Puig funcionarà de manera normal en el servei de restauració i al 50% en la resta de serveis.

L’Àrea d’Ensenyament mantindrà el servei de transport escolar i garanteix la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries amb una assistència d’1/3 dels treballadors. Cal tenir en compte que el servei de transport escolar pot patir les incidències de talls de carreteres o altres imprevistos.

A l’Àrea de Medi Ambient, el tractament d’aigües residuals, seguirà amb el funcionament de les instal·lacions i la reparació de les averies urgents que no es puguin ajornar més enllà del període de durada de la vaga i que puguin afectar la salut, la seguretat o la salubritat públiques.