01, d’abril 2020 13:48

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany reparteix 324 mascaretes
quirúrgiques cedides pels Consells Locals per a la República Catalana
del Pla de l'Estany,e tre les Residències pera la Gent Gran de la comarca.
Aquestes mascaretes han estat cedides pels Consells Comarcals per a la
República Catalana del Pla de l'Estany i el Consell Comarcal s'ha
encarregat de distribuir-les pels diferents centres.
Són mascaretes fetes amb teixit de qualitat FANOTEX i són rentables i
reutilitzables fins a 80 vegades.
Les mascaretes han estat finançades amb donatius de la ciutadania.