08, de juny 2020 11:56

Després de la suspensió de terminis marcada per l’Estat d’Alarma arran de la Covid 19, el Consell Comarcal informa que es reprenen els terminis del procés selectiu per a nodrir la Borsa de Treball de l’entitat.

Actualment hi ha oberts diferents processos selectius de personal, que han de servir per cobrir les necesstats de personal tant del mateix Consell Comarcal com dels Ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin, la qual cosa és una novetat en relació a les convocatòries anteriors. Fins ara el Consell Comarcal i cadascun dels Ajuntaments feien els seus propis processos de selecció i ara, amb una borsa global per a totes aquelles Administracions del Pla de l’Estany que s’hi vulguin adherir es pretén racionalitzar esforços i despeses per una banda i que els candidats tinguin menys proves per l’altra, la qual cosa és beneficiosa per a tothom.

En un moment que, com a conseqüència de la pandèmia, hi ha moltes persones a l’atur, i atès que hi ha una oferta àmplia, el Consell Comarcal espera que hi hagi més sol·licituds de les habituals.

Els terminis d'inscripció són les següents:

AMPLIACIÓ BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIU (C2)  15 de juny

AMPLIACIÓ BORSA ADMINISTRATIUS (C1) 15 de juny

DINAMITZADOR JUVENIL (C1) 20 de juny

TÈCNIC PROJECTE SINGULARS (psicologia, pedagogia, treball social, educació social) (A2) 20 de

Juny

Podeu trobar-ne més informació al telèfon 972573550, al correu electrònic secretaria@plaestany.cat i al següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal