La gestió de les depuradores comarcals i l’aprovació d’un codi ètic i de bon govern principals propostes aprovades al Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
22, de març 2019 09:11

El Ple celebrat del 20 de març de 2019, en destaca l’aprovació amb els vots a favor dels grups PDeCat i ERC-AM (17) i amb el vot en contra del grup CUP-PA (1) del dictamen de l’aprovació de l’expedient i plecs de contractació del servei EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) que permetrà adjudicar la gestió dels EDAR de la comarca.

Des de principis de legislatura es va proposar dotar el Consell Comarcal del Pla de l’Estany d’un codi ètic i de bon govern. En el ple d’ahir, un cop es va arribar a un consens amb tots els grups polítics, el document va quedar aprovat per unanimitat.

També s’han aprovat per unanimitat i amb caràcter d’urgència la proposta del nou conveni amb el Cadastre que permetrà actualitzar la gestió cadastral a la comarca i la proposta de sol·licitud de pròrroga de conveni del Centre El Puig per el 2020, la pròrroga de col·laboració entre el Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat per la prestació del servei del centre ocupacional i servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat servirà per demanar la previsió de places per l’any 2020.

Finalment, durant el torn de plecs i preguntes, Ramon Casadevall del grup CUP-PA va demanar seguir atents a les resolucions sobre la gestió dels menjadors escolars i Jordi Xargay, president del Consell Comarcal va informar que s’han fet diverses reunions amb representants de la Generalitat i que a finals del mes de març s’espera obtenir la documentació necessària perquè es continuïn gestionant els menjadors escolars com ho han fet fins ara.