Serveis a les persones

Els serveis que oferim a les persones adultes amb discapacitat de la nostra comarca, pretenen aportar suports (recursos i estratègies) per promoure el desenvolupament, l'educació, els interessos i el benestar de les persones ateses, i oferir una atenció realment centrada en la persona, comptant amb la seva opinió i amb la col·laboració del seu entorn familiar i social sempre que sigui possible.

 

Equip humà:

El servei disposa d'un equip de professionals format per monitors, treballadora social, psicòleg i directora.