Serveis Laborals

El Centre Especial de Treball és un servei laboral dirigit a persones amb discapacitat que ofereix als seus treballadors un treball remunerat i uns serveis d'ajustament personal i social.

Els treballadors disposen de professionals de la Unitat de Suport a l'Activitat Professional (USAP) per ajudar-los a superar dificultats en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i la progressió en aquest.


Equip humà:

El servei disposa d'un equip de professionals format per monitors, treballadora social, psicòleg, tècnica d'USAP i directora, per tal de poder atendre totes les necessitats dels nostres treballadors. 


Els requisits d'accés al Centre Especial de Treball són:

  • Tenir reconegut pel CAD un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
  • Ser major de 18 anys.
  • Estar apuntat al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) com a demandant de feina.