Plans d'Ocupació

 

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha contractat 10 persones que han treballat durant 6 mesos (de gener de 2017 a juliol de 2017) i 2 persones 12 mesos (de gener 2017 a gener 2018),  adquirint experiència professional i han rebut formació que ha millorat les seves capacitats d'ocupació futura.

Des del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu es financia el programa Treball i Formació amb l'objectiu de contractar persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació (líniaA), o bé, que siguin beneficiàries de la RMI(línia B). Regulat per l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació i la Resolució TSF/2496/2016.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha contractat  a 12 persones, en el marc del programa, segons el detall següent:

Línia A: Total 5 persones: 1 contracte de 12 mesos i 4 contractes de 6 mesos.

Programa adreçat a persones en atur no perceptores de prestacion i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys. Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa FSE de Catalunya 2014-2020 


Línia B: Total 7 persones: 1 contracte de 12 mesos i 6 contractes de 6 mesos 

Programa adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya


L'Àrea de Promoció Econòmia és l'encarregada de gestionar aquest Programa que té com a objectiu millorar l'ocupació i facilitar la inserció laboral futura a partir de la combinar l'experiència professional amb una formació professional transversal.