La seu de Can Puig de la Bellacasa

Va ser a partir del 10 de gener de 2000, amb l'inici del trasllat dels diferents serveis a l'històric mas de Can Puig, que aquesta emblemàtica casa es va convertir definitivament en seu del Consell Comarcal. El 27 de maig d'aquest mateix any, el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, l'Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, inaugurà de forma oficial aquesta nova seu del govern comarcal del Pla de l'Estany.

Els orígens
Can Puig de la Bellacasa és una construcció que forma part de la tipologia de les cases pairals catalanes del segle XV. Situada en un puig lleugerament elevat, té els seus orígens al segle XIII i ha estat el bressol d'una família que es troba ja citada a partir de l'any 1300 en la llista de banyolins il·lustres del quadern manuscrit de l'historiador banyolí mossèn Constans.

Can Puig durant la Guerra del Francès
Durant la Guerra del Francès, Can Puig de la Bellacasa es va convertir amb fort. La seva situació fou la principal raó per la qual va ser escollida com a punt estratègic on instal·lar-se els francesos, ja que des de la casa es divisa tota la ciutat de Banyoles. Les obres d'adaptació foren dirigides pel comandant de la plaça, el francès Beurmann, fet que donà nom al fort, el fort Beurmann.

L'ocupació de Can Puig durà fins al 10 de març de 1814, en què les tropes napoleòniques deixaren la ciutat de Banyoles.

Altra vegada la normalitat
Acabada la guerra, i després de l'abandó dels francesos, la vida del mas retornà gradualment a la normalitat. Plena d'activitat, amb totes les ocupacions pròpies d'una casa de pagès, durant més de 140 anys (des del 1814 fins al 1960) es visqueren, segurament, èpoques pròsperes i d'altres de no tant, però el mas, amb les seves masoveries, mantingué una activitat plena de vida. Fins a 10 famílies visqueren a l'entorn del mas.

Canvis de vida i progressiu abandonament de la vida del mas
A partir de la dècada dels anys cinquanta i seixanta, les transformacions de la societat cap a un sistema de vida més urbà dugueren a un gradual estancament i abandó la casa de Can Puig. L'any 1993, quan els propietaris la van cedir al Consell Comarcal, es trobava en un estat semiruïnós i de desídia. La imatge senyorívola d'altres temps d'aquest important mas havia desaparegut.

Rehabilitació i consolidació de Can Puig com a seu del Consell Comarcal
La rehabilitació que des del primer moment es va proposar pretenia ser respectuosa amb l'entorn i sobretot recuperar l'aspecte inicial de la casa per poder-li donar les noves funcions sense alterar-ne l'aspecte exterior. La idea central que va dirigir el treball fou l'entrada de llum a l'interior, raó per la qual es va realitzar un buidat de l'edifici fins a la planta baixa. Amb aquest cel obert, que no altera l'aspecte extern de la casa, es va aconseguir una gran lluminositat natural per a tot el conjunt.

Després de la culminació de les obres, la superfície construïda total és de 1.338 m2. Són tres plantes, amb una superfície útil de 322 m2 a la planta baixa, 354 m2 al primer pis i 329 m2 a la segona planta. La zona d'instal.lacions, situada en un espai annex, ocupa un espai de 63 m2.

Can Puig de la Bellacasa estava obligada a sobreviure. Després de les obres que han harmonitzat la funcionalitat actual amb allò que té d'antic, Banyoles i el Pla de l'Estany recuperen aquesta singular casa de gran interès històric.