Fons d'imatges del Pla de l'Estany

El Fons d’Imatges del Pla de l’Estany va ser creat l’any 1993 des del Consell Comarcal amb l’objectiu de recollir, digitalitzar i inventariar part del material fotogràfic de la comarca, entès com a part important del nostre patrimoni cultural, i testimoni i reflex de la realitat social, cultural i històrica d’un moment o període determinats.

Al llarg dels anys, el fons ha esdevingut una eina molt important per conèixer part de la història, la cultura, les tradicions i les festes dels nostres pobles, tant de la història passada com de la més recent.

Fonamentalment, el fons s’ha alimentat de la cessió d’imatges per part de particulars, també de fotògrafs professionals, d’altres procedents d’encàrrecs fotogràfics així com també d’altres que es varen recollir mitjançant el Diumenge Fotogràfic, un concurs organitzat pel mateix Consell Comarcal per tal de recopilar material fotogràfic dels pobles, el patrimoni arquitectònic i d’indrets naturals del Pla de l’Estany.

El mes d’abril de 2011 es va transferir tot aquest material fotogràfic a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, l’equipament que custodia gran part de la documentació històrica de la comarca i que entenem que també és a qui correspon conservar i gestionar tot aquest material.

El total d’imatges que han estat transferides ha estat de 21.749, les quals a partir d’ara es podran consultar mitjançant la web de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Entre els diferents fons transferits de fotògrafs professionals podem destacar part del material fotogràfic de Ramon Alsius Malagelada,  també part del de Manuel Pigem i Ras i de Manuel Pigem Roset, de Pere Rigau Abril, de Rafael Vilarrubias i de Joan Cruells i Buxadé. Tot aquest material fotogràfic forma un important testimoni fotogràfic de la història de la nostra comarca datada d’entre finals del segle XIX fins a mitjan segle XX.

Per altra banda, el fons també aplega material fotogràfic més recent, de fotògrafs com ara Josep Curto, Esteve Vilarrubias, Joan Comalat, Jaume Ribera i Xavier Pérez.


Per a consultes al Fons d’Imatges, cliqueu aquí

Per a més informació:
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
Pl. del Monestir, 30
17820  Banyoles
Tel. 972 58 40 70