Àrea d'Educació i Cultura

Poc temps després de l’any 1988, quan va tenir lloc la creació del Consell Comarcal, l’equip de govern d’aquella primera legislatura va apostar per la posada en funcionament d’una àrea que agrupés les temàtiques relacionades amb la cultura i l’ensenyament, les dues apostes que des de llavors han treballat juntes per gestionar aquests aspectes a nivell del Pla de l’Estany.

Són molt poques les competències que en temes de cultura es poden exercir de forma directa des dels diferents consells comarcals. No obstant això, des del govern comarcal del Pla de l’Estany s’ha tingut ben present la imperiosa necessitat que té una comarca petita com la nostra de promoure el coneixement i la divulgació del patrimoni cultural, en el sentit més ampli, si no volem ser engolits culturalment per la geografia veïna. Per això, tot i que la cultura no és estrictament propietat de cap comarca, sí que s’intenta defensar, estudiar i promoure tot allò que es considera d’interès per reforçar el sentit de comarca, com la prehistòria, la història, les festes i tradicions, la potenciació dels artistes comarcals, etc.

La part de l’àrea que coordina temes d’educació va tenir un impuls molt accelerat amb l’entrada en funcionament de la reforma escolar, que a nivell de Catalunya va tenir lloc a partir del 1996. El nou marc escolar que s’iniciava suposava el desplaçament de centenars d’alumnes de primària vers als instituts de secundària, fet que va obligar el govern de la Generalitat a delegar les competències en l’organització del transport escolar i la gestió dels menjadors escolars per poder donar servei als nois i noies que havien de seguir el nou ensenyament obligatori. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany treballa cada dia per atendre correctament a més d’un miler d’alumnes que són usuaris d’alguns d’aquests nous serveis.

Us convidem que visiteu les següents pàgines. Amb la informació que hi trobareu serà una manera fàcil de conèixer el que fa i promou el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i alhora se us obriran altres enllaços per navegar per altres indrets d’aquesta petita comarca.