Serveis mediambientals

A l'any 2005, l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ens encarrega la gestió de l'abocador i la deixalleria comarcals. Posteriorment se'ns va encarregat també la prestació dels serveis de recollida de residu verd i voluminosos, així com el de deixalleria mòbil, la qual es desplaça periòdicament pels diferents municipis de la comarca.

La plantilla d'aquest servei consta d'un encarregat, 1 conductor de 1ª, i 4 treballadors amb discapacitat.