Serveis a les persones

El Centre Ocupacional El Puig, és un servei assistencial d'atenció diürna, que s'adreça a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, que no estan en disposició d'incorporar-se al mercat laboral, de forma temporal o definitiva.

Oferim 2 serveis:

  • Servei Ocupacional d'Inserció
  • Servei de Teràpia Ocupacional

Els serveis que oferim a les persones adultes amb discapacitat de la nostra comarca, pretenen aportar suports (recursos i estratègies) per promoure el desenvolupament, l'educació, els interessos i el benestar de les persones ateses, i oferir una atenció realment centrada en la persona, comptant amb la seva opinió i amb la col·laboració del seu entorn familiar i social sempre que sigui possible.