HISTÒRIA DEL SERVEI

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb l’objectiu de donar servei a les persones amb discapacitat de la comarca que necessitaven un centre especialitzat, va impulsar la creació d’un organisme autònom, el Centre Ocupacional i Especial de Treball del Pla de l’Estany.

1995 : es va iniciar l’activitat del Centre Ocupacional. 

1998: es posa en marxa el Centre Especial de Treball (CET) amb la prestació de serveis de  jardineria, i manipulats industrials gràcies als convenis signats amb l’ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal i amb les empreses de la zona.

1999: construcció d'un moll de càrrega per a la secció de manipulats industrials

2000: ampliació de les instal·lacions amb la construcció d'un magatzem per a la secció de manipulats.

2001: el CET amplia l'oferta laboral amb la secció de neteja d'interiors.

2005: construcció d'un magatzem per la secció de jardineria. Creació de l'àrea laboral de medi ambient.

2008: el Centre Ocupacional estrena noves instal·lacions.

2013:  s'extingeix l'organisme autònom COIET segons acord del Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el qual va assumir la gestió directe del servei,  amb la finalitat de donar compliment a les directrius establertes per a tot el sector públic de simplificació d'estructures administratives. 

2017: es realitza un procés participatiu arreu de la comarca, per escollir un nom pel centre, conegut des de la seva creació com a COIET. El nom finalment escollit va ser Centre El Puig.

2018: El Centre El Puig disposa d'un nou logo i imatge corporativa.