Deixalleria mòbil

En el cas d’una deixalleria mòbil el que s’intenta és aproximar la instal·lació als usuaris potencials amb l’objectiu de millorar el coneixement d’aquesta instal·lació a la població en general i augmentar la quantitat de residus recollits selectivament, en especial d’aquells que tenen més incidència sobre el medi ambient, com són els residus tòxics i perillosos.

En el fons, una deixalleria mòbil és un vehicle destinat a recollir materials, en general residus especials i en alguns casos també valoritzables, que efectua visites periòdiques pels diferents barris d’una població o per diferents poblacions, seguint un calendari establert.

Aquest sistema s’aplica, per exemple, a Finlàndia, com a reforç de les deixalleries fixes, i en algunes poblacions del Regne Unit. Actualment a Catalunya és un servei bastant estès i que a prop de la nostra comarca tant la Garrotxa com el Gironès ja disposen d’aquest servei.

En concret la deixalleria mòbil que funciona al Pla de l’Estany és un camió equipat amb una caixa distribuïda en espais preparats per encabir-hi contenidors de diferents dimensions, de 240 i de 120 litres.

L'horari de funcionament de la deixalleria mòbil és de les 9 del matí a la 1 del migdia.

Residus a portar

Llistat de residus admissibles:
 

Oli vegetal

Fluorescents i bombetes

Oli mineral

Petits electrodomèstics i aparells informàtics i telefònics

Esprais

Càpsules de cafè; alumini i plàstic

 

Ampolles de cava

Ferralla

Piles

Pintures

Tònners i cartutxos de tinta

Dissolvents i coles

Radiografies, termòmetres i productes particulars

Voluminosos

Fitosanitaris

Plàstics

Cosmètics

Agulles i  punxants

 

Calendari per municipis