Ajuntament de Crespià

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Preu Públic recollida selectiva de residus comercials

 

 

PAGAMENTS PER INTERNET
Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs podeu fer l’ingrés per Internet prement aquest enllaç 

 

DOCUMENTS ADJUNTS

Tarifes vehicles 2021

Tarifes vehicles 2020