PIC - Punt d'Informació Cadastral

Mitjançant el PIC es pot accedir a la informació cadastral del titular de tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra. S’accedeix dirigint-se a les oficines del PIC d'aquest Consell Comarcal (oficina de Recaptació).
Es necessari presentar el DNI i omplir un formulari de sol·licitud per part del titular o representant, en aquest cas prèvia autorització del titular cadastral.
La informació a la que s’accedeix pot ser de  dades protegides i dades no protegides:

- dades cadastrals
- cartografia cadastral
- titularitat
- valor cadastral

D’aquestes dades es poden obtenir certificacions cadastrals:
- certificació alfanumèrica dels béns d’un titular cadastral
- certificació descriptiva i gràfica d’un bé immoble.