20, d’abril 2020 17:24

INFORMACIÓ RELATIVA A LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL PLA DE L'ESTANY EN LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA ORIGINADA PEL COVID-19

Servei de recollida de residus (rebuig, orgànica i paper, vidre i envasos): es mantenen amb normalitat.

Voluminosos i residu verd: Es mantenen amb normalitat

Dies de recollida de Voluminosos:

  • Banyoles;– dilluns, dimecres i divendres prèvia trucada telefònica al 972581858
  • Porqueres: 1r dilluns Feiner de mes. Porta a Porta prèvia trucada al telèfon 637403668 o 972581858
  • Pobles de la comarca. Per a la recollida de trastos s'ha de concretar el dia i el punt de recollida a través del telèfon de la deixalleria: 972581858

Deixalleria: s'ha tornat a obrir el servei de dilluns a dissabte, els matins, de 9 a 15 hores. Només hi podrà haver un usuari dins la deixalleria descarregant. Els altres hauran d’esperar dins del vehicle fins que sigui el seu torn.

Recomanem que en la mesura del possible no es treguin al carrer trastos, i que s'evitin realitzar treballs de jardineria i esporga per tal de reduir la presencia al carrer d'aquests residus i facilitar la tasca als serveis de recollida. Això permetrà reduir l'exposició dels treballadors a riscos de contagi.

També demanem que es dipositin els residus a l'interior dels contenidors corresponents a cada fracció i que no s'abandonin a terra. Això evitarà problemes d'higiene als carrers.

Recordem que està prohibit abandonar els trastos al carrer sense haver avisat abans el servei de recollida.