13, de maig 2016 11:35
Durant l’any 2015 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,9% de tots els residus municipals generats a la comarca, segons es desprèn de la memòria elaborada des de l’àrea de Medi Ambient. Aquest percentatge suposa un increment de tres dècimes en relació a l’exercici anterior. És així com l'any 2015 el Pla de l'Estany se situa a nivells de generació per càpita d'1,28 kg x habitant i any, lleugerament superior a l’exercici anterior.

Al llarg del 2015 la generació de residus ha tornat a augmentar en un 0,5% en relació al 2014. L'any passat va ser el segon exercici que va augmentar l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca des de l’any 2004. Aquest increment de dos tones pot ser conseqüència de la recuperació econòmica observada a nivell general. En total van entrar a l’abocador de Puigpalter 14.677,95 tones de residus.

Aquest any també augmenten els residus recollits selectivament. Aquest increment se situa en un 1,3% respecte el 2014. L’augment de la recollida selectiva es deu a un discret augment de la quantitat de residus recollits a la deixalleria (si s’hi sumen els voluminosos, el tèxtil i la poda i les fustes dels ajuntaments) amb un augment del 2,1%. També augmenta la recollida de residu verd en contenidors al carrer en un 1,9%, l'orgànica comercial amb un augment del 8,8%, i el vidre i els envasos amb un augment del 3,1% i el 3,8% respectivament.

Pel que a les xifres concretes, durant el 2015 l’abocador va registrar, entre altres, les següents entrades de residus (les quantitats són en tones): rebuig domèstic (8.203,04), vidre (647,82), envasos (582,78), paper i cartró (614,33), FORM domèstic (845,17), rebuig comercial (1.057,68), rebuig verd recollit en contenidor (1.023,93) i deixalleria comarcal (963,23).