Aprovat el Pla LGBTI de la comarca per garantir  els drets del col·lectiu i fer front a les  situacions de discriminació que pateix
26, de novembre 2020 11:35

El Ple Ordinari del Consell Comarcal del mes de novembre, que va tenir lloc dimecres dia 25 en format telemàtic, va aprovar per unanimitat el Pla LGBTI del Pla de l’Estany 2021-2025 en compliment de la Llei 11/2014 LGBTI aprovada pel Parlament de Catalunya. D’aquesta manera, els municipis es posen al centre de les polítiques locals de defensa dels drets de la ciutadania a través de les seves competències. En el Ple va intervenir la senyora Lluïsa Jiménez, cap de l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat.

El Pla conté els objectius generals a treballar en els pròxims anys per garantir els drets de les persones LGBTI i fer front a les situacions de discriminació que pateixen. Aquests objectius es concretaran anualment en el Pla d’Acció que prioritzarà les actuacions que es considerin més rellevants i necessàries. L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, mitjançant el Servei d’Atenció Integral (SAI) a les persones LGBTI del Pla de l’Estany, s’encarrega d’impulsar el Pla i la Comissió LGBTI del Pla de l’Estany, formada per representants tècnics i polítics de l’administració pública de la comarca, i serà el que vetllarà pel seu compliment, seguiment i avaluació de la seva execució.

Elaboració

Per a l’elaboració del Pla LGBTI es va fer una anàlisi sobre la realitat en el territori a partir dels resultats dels diagnòstics d’altres municipis per contrastar-los amb la situació a la comarca i se’n van extreure conclusions sobre les necessitats i reptes. Els objectius han estat consensuats per persones del col·lectiu i la Comissió LGBTI del Pla de l’Estany i per als agents implicats en la seva aplicació.

Els objectius generals definits en el Pla LGBTI del Pla de l’Estany són promoure la implementació de polítiques per combatre la discriminació de les persones LGBTI al Pla de l’Estany en coordinació amb les polítiques de la Generalitat de Catalunya; recomanar, articular i coordinar accions que fomentin la cohesió social amb la plena integració i acceptació de les persones LGBTI; sensibilitzar les diferents àrees municipals perquè s’incorpori la perspectiva LGBTI a l’estructura municipal; i comptar amb la participació del col·lectiu en el desenvolupament de la Llei 11/2014 a la comarca.

Vídeo promocional

Aprofitant l’aprovació del Pla, el SAI Pla de l’Estany ha editat un vídeo de promoció del servei (el podeu veure en aquest enllaç) en què es visualitzen les actuacions als  municipis de la comarca en motiu del Dia de l’Orgull LGBTI i el Dia de la LGBTIfòbia d’aquest 2020.