Aprovat el pressupost comarcal que puja a 14 milions d’euros
24, de desembre 2020 16:24

En el Ple Extraordinari del Consell Comarcal del Pla de l’Estany que va tenir lloc el passat dimecres 23 de desembre, l’últim de l’any, es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2021, que puja a 14 milions d’euros, un més que en l’exercici anterior (13 milions d’euros). De moment, i a l’espera de disposar de la xifra exacta dels romanents, l’única inversió autoritzada és de 160.000 euros que es distribueixen en tres àmbits: informàtica, equips tècnics i inversions diverses en medi ambient vinculades, sobretot, al nou model de recollida de residus dels ajuntaments. Una vegada tancada la liquidació del pressupost d’aquest any, s’estudiaran els projectes que pot dur a terme el Consell de cara a l’any vinent amb la incorporació dels romanents tant del 2020 com dels anys anteriors, xifra que puja a més d’un milió d’euros.

El nou pressupost té un caire continuista, ja que es preveuen dur a terme els mateixos serveis que s’anaven oferint fins ara a la comarca, i no es descarta prendre mesures extraordinàries de caràcter social per continuar lluitant contra els efectes adversos de la pandèmia.

Reflexió

El president Francesc Castañer va reconèixer que, sense els ingressos extraordinaris per part de la Generalitat i de l’augment de tones a l’abocador, hagués estat complicat quadrar el pressupost. Aquests ingressos no es preveu que tinguin continuïtat en el temps i, per al pressupost del 2022, no es compta que s’hi reflecteixin.

President i portaveus dels grups comarcals han coincidit que cal una reflexió conjunta en clau de futur amb els ajuntaments de la comarca per definir perfectament els serveis que s’espera que el Consell els ofereixi. “La comarca serà o no serà en funció de si els ajuntaments hi aposten i hi creuen”, va subratllar. En aquest sentit, la idea és endegar un debat constructiu per establir una línia i unes actuacions a seguir de l’ens amb la qual els consistoris de la comarca se sentin còmodes, identificats i satisfets, tenint en compte l’estabilitat pressupostària. L’eina que s’utilitzarà per fer això serà l’actualització del Pla d’Actuació Comarcal (PAC).