Estudi sobre les cobertes de fibrociment a les explotacions agràries i ramaderes de la comarca
06, d’octubre 2021 10:39

L’Àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE) ha iniciat un projecte orientat a inventariar i geolocalitzar les cobertes de fibrociment a les explotacions agràries i ramaderes de la comarca, i valorar la ubicació òptima per a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a les cobertes i/o altre fonts d'energia renovables.

El fibrociment és un producte mineral d’una gran durabilitat i de cost reduït, però les fibres i la pols d’amiant són perjudicials per a la salut d’aquells que les manipulen, ja que pot provocar malalties pulmonars com l’asbestosi, càncer de pulmó o el mesotelioma.

Món Rural

El projecte s’emmarca en el Pla Estratègic del Món Rural elaborat pel CCPE i busca potenciar i desenvolupar bones pràctiques agroambientals reduint els impactes de l’activitat agrària al medi, i afavorint la seva actuació al canvi climàtic.

L’objectiu final és conèixer la realitat actual de la comarca i desenvolupar accions orientades a informar i acompanyar als propietaris que estiguin interessats a realitzar l’extracció de les cobertes de fibrociment i instal·lació d'energies renovables beneficiant-se de les possibles subvencions existents en aquesta matèria. Una empresa especialitzada en la realització de projectes d’enginyeria i mediambientals serà l’encarregada de portar a terme l’estudi i la recollida de dades. Es faran visites presencials a totes les explotacions de la comarca per verificar l’estat de les cobertes, la seva ubicació i la seva superfície total. La participació en aquest estudi és voluntària.

Ara com ara ja són més de 40 les explotacions que han participat en el projecte i s’espera fer la recollida de totes les dades comarcals durant els pròxims tres mesos.

Per últim, cal tenir en compte que per optar a les subvencions dels fons europeus Next Generation per a la col·locació de plaques solars caldrà que les teulades no siguin de fibrociment. En aquest sentit, en aquests ajuts hi ha línies de finançament especialment dirigides a aquesta finalitat.

Contacte

Les explotacions agràries i ramaderes de la comarca que vulguin rebre més informació es poden posar en contacte amb l’Àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany trucant al telèfon 972 57 35 50 (extensió 6) o bé enviant un correu electrònic a promocioeconomica@plaestany.cat