El Pla de l’Estany disposarà d’una Oficina comarcal de Transició Energètica
22, de juny 2022 11:13
  • Aquest nou servei ha de servir d’impuls perquè els municipis de la comarca tirin endavant projectes relacionats amb la millora i eficiència energètica.
  • El projecte presentat pel Consell Comarcal va obtenir la millor puntuació en el procés de selecció convocat per la Diputació de Girona.

L’Oficina comarcal de Transició Energètica del Pla de l’Estany és a punt de ser realitat, després que la Diputació de Girona resolgués que la proposta del Consell Comarcal era la millor d’entre les que es van presentar en el procés de selecció. L’Oficina se situarà a una de les masoveries de la seu de Can Puig de la Bellacasa i servirà per tirar endavant i promoure projectes ja previstos i de futur relacionats amb la transició energètica.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany en els últims anys ha fet una inversió important en temes d’estalvi energètic, així com ha treballat perquè els 11 municipis de la comarca s’integressin en el pla d’Acció per l’energia Sostenible i el Clima (PAESC). Tanmateix, des de l’ens està previst invertir fins a 150.000 euros en els propers anys per a la millora energètica dels seus equipaments. Aquests aspectes, i d’altres, han estat claus perquè des de la Diputació de Girona s’hagi seleccionat la sol·licitud del Consell per obtenir una Oficina de Transició Energètica.

La futura Oficina comarcal de Transició Energètica del Pla de l’Estany formarà part de l’àrea de Promoció Territorial i té la voluntat d’aconseguir ampliar la capacitat de producció d’energia renovable al Pla de l’Estany de cara a l’any 2030. A més, d’entre els objectius també destaquen el de facilitar la feina d’administracions, particulars i empreses en aquest àmbit i coordinar i dinamitzar diferents sectors promocionant projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible, tenint en compte les capacitats i realitats de cada municipi.

Pel president del Consell Comarcal, Francesc Castañer, el fet de disposar d’aquesta servei “farà possible oferir l'assessorament tècnic a tots els municipis per a treballar el model d'Energies Renovables a tot el Pla de l'Estany. No hem d'obviar que el Camp Solar Fotovoltaic de Puigpalter ha de ser el pal de paller de tota l'estratègia comarcal”.

El Pla de posada en marxa de l’Oficina proposa sis línies de treball que engloben una vintena d’accions a desenvolupar en els propers anys. Entre aquestes destaca l’inici del projecte del Parc Solar Fotovoltaic a l’abocador de Puigpalter, una infraestructura que ha de permetre generar l’energia equivalent al consum de l’enllumenat públic de tota la comarca i que des del Consell es treballa perquè aquesta energia verda també repercuteixi en benefici de tota la comarca.

L’Oficina comarcal de Transició Energètica estarà situada a la Seu del Consell i comptarà amb el suport tècnic de l’àrea de Promoció Territorial i del servei d’assistència als municipis quan sigui necessari. Oriol Serrà, conseller de Promoció Territorial valora molt positivament l’obtenció de l’Oficina i afegeix que “l’Oficina ha de ser el punt d’inflexió per implementar l’autoconsum i fer el canvi cap a un model de transició energètica sostenible de forma generalitzada a la comarca”. Una transició que s’ha de fer de forma uniforme ja que “serà cabdal que tots els municipis del Pla de l’Estany arribem a un consens de quin model de renovables volem pels pròxims anys” ha afegit Serrà.

La corporació està pendent de la resolució d’una subvenció, en aquest cas de l’estratègia SOLARCAT, de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya per finançar un altre tècnic per a l’Oficina durant dos anys.

Arxiu