El Punt de Voluntariat del Pla de l'Estany edita una guia d'entitats per a tots els que hi vulguin col·laborar
25, d’abril 2017 14:37

El Punt de Voluntariat del Pla de l’Estany, gestionat dins el Pla de Desenvolupament Comunitari, acaba d’editar una guia d’entitats dirigida a totes aquelles persones interessades en fer voluntariat. Aquesta eina de consulta ofereix informació sobre les entitats, les seves finalitats, valors, tasques dels seus membres i dades de contacte, perquè tots els que ho desitgin s’hi puguin dirigir per col·laborar-hi.

L’objectiu principal del Punt de Voluntariat és connectar aquelles entitats que necessiten la col·laboració de la ciutadania amb les persones que volen realitzar una acció desinteressada cap a la societat. Concretament, promou el voluntariat a la comarca fent de pont entre les persones que volen fer de voluntari/ària i les entitats de voluntariat. També realitza tasques per fer créixer i millorar la tasca solidària de les persones i de les entitats de tots els àmbits de la comarca (socials, culturals, esportives, de lleure i ambientals) que hi treballen desinteressadament. En aquest sentit, la guia vol fomentar les relacions socials positives que enforteixin la xarxa associativa de la comarca i contribuir d’aquesta manera a la generació de canvis socials.

 

Funcions. El Punt de Voluntariat ofereix a les persones que volen fer de voluntari/ària, majors de 16 anys, informació i orientació sobre on poder dur a terme aquesta tasca a la comarca, en funció dels seus interessos. També els ofereix formació en la tasca de voluntariat, a través del Pla de Formació del Voluntariat a Catalunya que impulsa el Departament de Benestar Social i Família.

A les entitats, el Punt de Voluntariat ofereix suport en la captació de persones voluntàries per col·laborar-hi de forma puntual o continuada. En aquest sentit, fa difusió de les crides de voluntariat a través de l’atenció directa a les persones interessades i a través del portal d’entitats www.entitatsplaestany.cat.

Una altra de les funcions del Punt de Voluntariat és informar i donar resposta a les qüestions que es poden plantejar les entitats, com ara l’assegurança de voluntari/ària, el projecte de voluntariat, la normativa o qualsevol altre informació rellevant sobre aquest tema. També fa arribar a les entitats el Pla de Formació del Voluntariat a Catalunya, impulsat pel Departament de Benestar Social i Família, que inclou un catàleg extens de cursos per capacitar les entitats en la gestió associativa i la gestió del voluntariat.

Finalment, el Punt de Voluntariat estableix els mecanismes necessaris per detectar les idees i inquietuds de les entitats i treballar-les de manera conjunta amb tots els agents implicats (les entitats i l’administració).