09, de juliol 2014 00:19
Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, es fan públiques un conjunt de recomanacions i consells, adreçats a tots els consumidors en general, a tenir en compte durant la campanya de rebaixes d’estiu que s’iniciaran aquest dimarts, dia 1 de juliol, i que finalitzaran el 31 d’agost.

Les principals recomanacions són les següents:

-Gaudiu de les rebaixes de manera responsable.

-Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.

-Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.

-Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.

-Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.

-Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

-Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

-Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.

-La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els catàlegs comercials...

-Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l'empresa que us l'ha venut i que té fins a 1 mes per contestar.

-Els establiments comercials disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.

-És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.