Ja estan en marxa les primeres obres del projecte de desenvolupament turístic del Pla de l'Estany
27, de juliol 2017 11:39

Les obres de construcció d’un mur escullera al carril bici del carrer Isaac Albèniz, entre els carrers Estació i Juli Garreta, de Porqueres, incloses dins el projecte de millora de la qualitat turística de la comarca, ja estan en marxa. Amb aquesta actuació es pretén enllaçar el carril bici de Porqueres amb la Via Verda projectada i oferir a la gent de la comarca i als turistes la possibilitat de poder fer la volta a l’estany per tots dos costats.

Les obres per executar aquest tram de carril bici, que permetrà la continuïtat al llarg de tot l’eix nord-sud del cas urbà del municipi, tenen l’objectiu d’ampliar la calçada del carrer, que afecta el rec de Codines. L’amplada disponible actualment entre la línia de tanca i el rec és de 7,80 metres, insuficient per una calçada amb dos carrils de circulació, voreres per vianants i carril per a bicicletes. Per tant les obres tenen previst incrementar aquesta amplada fins a 10,20 metres per poder realitzar un carril bici d’1,80 m i una vorera d’1 m d'amplada al costat del rec de Codines. Per aconseguir aquest espai s’està construint un talús amb gabions de malla d’acer galvanitzat reblert amb pedra granítica formant una secció esgraonada, amb l’objectiu de modificar la secció transversal sense perdre capacitat de desguàs.

Les obres, que van començar el passat 5 de juny, duraran tres mesos i tenen un pressupost total de 96.549,01 €.

 

Projecte de desenvolupament turístic

La construcció del mur escullera al carril bici del carrer Isaac Albèniz de Porqueres s’emmarca dins el projecte de desenvolupament turístic de la comarca, que l’octubre de l’any passat va rebre, per part de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 306.790,77 euros. Aquesta subvenció està servint per pagar el 50% del projecte que ascendeix  un total de 613.580 euros,  que cofinancen els ajuntaments que hi participen.

Entre les actuacions del projecte, que coordina el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, s’hi compten també l’adequació i integració paisatgística del paratge d’Els Desmais de l’estany de Banyoles, la restitució de la mota perimetral del jardí històric de les pesqueres i el passeig de Banyoles, la connectivitat entre l’Oficina de Turisme de l’Estany-Embarcador i la zona dels desmais, la creació del parc de la platja d’Espolla, i la millora de l’accessibilitat i obres de condicionament de l’edifici de serveis de les Coves prehistòriques de Serinyà.

Amb aquestes actuacions es vol incrementar l’atractiu de la comarca com a destinació turística amb l’objectiu de dinamitzar el sector serveis, augmentar el nombre de visitants al Pla de l’Estany i millorar la seva experiència.

La Generalitat subvenciona les actuacions que s’executen al Pla de l’Estany en el marc d’una línia d’ajudes econòmiques que el govern català atorga des de l’any 2014 i amb la qual posa al servei dels ens locals un programa de finançament per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

Les actuacions subvencionades van en sintonia amb les directrius i programes d’actuació continguts en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les directrius nacionals del 2020 on s’aposta per millorar la qualitat de l’experiència turística complint amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.