El Pla de l'Estany engega el procés per crear la seva marca territorial comptant amb la participació ciutadana de la comarca
27, de juliol 2017 11:58

El Pla de l’Estany ha iniciat un procés de conceptualització, disseny i implementació d’una nova marca de territori que es vol convertir en una eina de gestió de la comarca, construïda sobre la base d’un diàleg amb els seus agents polítics, socials, econòmics o culturals i que busqui la seva complicitat en la creació d’un relat arrelat tant als seus tangibles com intangibles. El projecte, que l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha encarregat a investigadors del grup de recerca TRACTE (Traducció Àudiovisual, Comunicació i Territori) de la Universitat de Vic, amb una àmplia experiència en el camp de la comunicació i el territori, proposa un procés que no aposti només per la creació de “la marca per la marca”, és a dir, crear una identitat visual que doni resposta a unes necessitats concretes de mercat, sinó concebre, dissenyar i executar el procés en clara connivència i complicitat amb el desenvolupament local del territori, per tal d’implicar-hi tots els actors econòmics i socials de la comarca.

Per fer-ho, el procés de disseny i conceptualització de la Marca El Pla de l’Estany s’ha estructurat en una tècnica de recerca enfocada, principalment, a buscar la màxima participació ciutadana. En aquest sentit, aquest mes de juliol s’ha dissenyat una enquesta formada per 12 preguntes, tant de resposta tancada com oberta, per tal que la població de la comarca pugui participar en aquest procés. L’enquesta està penjada a la pàgina web del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (www.plaestany.cat), i estarà activa fins a finals d’octubre.

A més, durant el mes de maig es van realitzar grups focals de discussió amb un total de 83 participants i al llarg del mes de juny s’han dut a terme entrevistes en profunditat a 11 persones representatives de la comarca. La participació de la població local amb les seves opinions permetrà trobar elements comuns que configurin la marca territorial i que ajudin a posicionar-la.

Aquestes accions formen part de la primera fase del projecte, que consisteix en la diagnosi i l’extracció de les conclusions que serviran per crear la marca, que es tancarà a finals de novembre amb una presentació pública.

En la segona fase del procés es concretarà la identitat visual de la marca a partir de les conclusions de la diagnosi i de les entrevistes en profunditat. En aquest sentit, al final del procés, i amb totes les dades recollides, l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany té previst definir l’estratègia de marca a seguir, contemplada en un document final, de caràcter executiu, que es concretarà en un manual d’identitat per a la Marca Pla de l’Estany.

Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, s’ha decidit crear una marca territorial de la comarca “perquè se’ns conegui i que serveixi per donar valor al territori i visualitzar com és la nostra realitat: la nostra gent, patrimoni, paisatge, gastronomia... En definitiva, els valors culturals, ambientals, socials, gastronòmics o patrimonials, tangibles i  intangibles, que ens diferencien d’altres llocs i que són un reclam atractiu per la gent que ve de fora i per la que no ens coneix.”

 

Un procés vinculat al territori

La proposta de treball del grup de recerca TRACTE entén tot el procés de creació de marca inscrit en un context de promoció econòmica vinculat a diversos elements, sovint intangibles, als quals la marca de territori dotarà de visibilitat i, per tant, també valoritzarà. Tal com explica el director d’aquesta investigació, Jordi de San Eugenio, “les diferències més representatives entre una marca de territori i una de comercial sorgeixen, preferentment, de les connotacions de dinamització econòmica vinculades a la implantació de marques de territori. Les implicacions socials (marca espacial) en contraposició als interessos de mercat (marca comercial) són una constatació més de les diferències conceptuals i d’execució existents entre aquestes dues tipologies de marca.”. Per tant, hi afegeix, “la marca de territori es pot considerar un dispositiu de gestió del territori, pel fet que implica la concreció d’una identitat territorial a partir de la qual engegar un procés de desenvolupament local”.