FEM OCUPACIÓ PER JOVES
28, de febrer 2018 12:06

L’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Pla de l'Estany posa en marxa un servei d'ocupació per a joves

Té com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones d’entre 18 i 29 anys que es trobin en situació d’atur i va dirigit a residents de la comarca del Pla de l’Estany. És imprescindible tenir el graduat d’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà per accedir al programa.

Les persones contractades rebran un salari corresponent al contracte realitzat i tindran formació vinculada al lloc de treball, d’entre 90 i 150 hores. Els joves adquiriran experiència laboral al mateix temps que es formen i obtenen una qualificació professional que els servirà per facilitar la seva inserció laboral a l’empresa que els contracti o en d’altres. L’empresa disposarà de joves amb una formació especialitzada en el seu sector i un ajut econòmic per la seva contractació.  

Per participar al programa, l’empresa s’ha de comprometre a tutoritzar els joves contractats: haurà de designar un tutor que s’encarregui d’acollir, assistir, informar, orientar i supervisar el correcte desenvolupament de l’activitat del participant. Ha de permetre un sistema flexible en la jornada laboral que permeti combinar formació i treball, ha de contractar el jove per un mínim de 6 mesos i no ha d’haver fet cap acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial en els darreres tres mesos. D’aquesta manera podrà sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per sufragar les despeses de contractació i es subvencionarà el salari mínim interprofessional de l’any 2017. El salari que rebrà el jove contractat s’establirà en base al conveni del sector o empresa o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta.

Tant joves com empresaris poden contactar amb el Consell Comarcal al Pla de l’Estany a través del telèfon  672 386 866 de dilluns a divendres de 8.00 a 15. 00 h o enviar un correu electrònic a: rguiu@plaestany.cat