Els ajuntaments del Pla de l'Estany deleguen les tasques de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics al centre El Puig
01, de març 2018 13:49
El conveni, vigent fins al 31 de desembre de 2021 i acordat en el darrer ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, fa augmentar el volum de treball del centre

Els municipis de Banyoles, Camós, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà han delegat les competències en matèria de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics, que fins aquest moment els eren pròpies, al Consell Comarcal del Pla de l’Estany mitjançant el Centre Ocupacional i Especial de Treball El Puig. Tant els Ajuntaments com el Consell Comarcal estan interessats que els treballs de manteniment dels parcs i jardins municipals els realitzin el personal d’El Puig, amb l’objectiu de fer més eficaç la gestió pública i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i, en definitiva, promocionar la integració laboral del personal del centre especial de treball.
Concretament, amb aquest conveni, El Puig ha incrementat les feines de manteniment de les zones verdes i de desbrossament de Palol de Revardit i ha incorporat les tasques de manteniment setmanal del camp de futbol a Serinyà, els treballs forestals de desbrossament a Camós i el manteniment del Parc de la Draga, amb una extensió de 87.837 metres quadrats, a Banyoles.
La programació i supervisió dels treballs els realitzaran els serveis tècnics de cada Ajuntament, en coordinació amb el cap de jardineria del centre. Aquest conveni té vigència fins al 31 de desembre del 2021 i es pot prorrogar per acord exprés amb un màxim de quatre anualitats més, si no es denuncia per alguna de les parts amb un mes d’antelació.
Per fer el seguiment i control de l’execució del conveni, s’ha creat una comissió formada per un tècnic de cada ajuntament i la directora del centre El Puig, que es reunirà com a mínim una cop cada semestre.