El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va encarregar a principis d’any l’estudi de la Diagnosi del sector agrari de la comarca
07, de juny 2018 14:06

L’estudi es va encomanar per cobrir la necessitat dels ajuntaments de tenir informació del territori pel que fa al sector agrari en termes d’ocupació, producció, impacte econòmic, social i ambiental, per recollir els principals projectes en relació a la producció i els productors i per identificar l’estat actual i les tendències de futur.

L’objectiu estratègic de l’estudi és l’elaboració d’una diagnosi del sector agrari del Pla de l’Estany a través de recull de dades secundàries i entrevistes a agents clau del territori. L’estudi final servirà per elaborar una línia de treball d’estratègies pel sector agrari.