28, de juny 2018 09:57

Us informem que, atès que el dia 1 de juliol és un dia festiu, les sol·licituds s’han de presentar a partir del dia 2 de juliol, per via telemàtica, a través de la instància genèrica de la Seu Electrònica del Consell Comarcal (https://www.seu-e.cat/web/ccpladelestany/seu-electronica), juntament amb el model de sol·licitud corresponent, a partir de les 00:01 h.

També es podran presentar de forma presencial al Registre d’Entrada del Consell Comarcal, de 9.00 a 14.00 h.

Us recordem que, només en cas de vacants a la línia de transport escolar, les sol·licituds es resoldran favorablement per rigorós ordre de presentació al Registre d’Entrada al Consell Comarcal.

Podeu descarregar-vos l’imprès de sol·licitud al següent enllaç: http://www.plaestany.cat/les-arees/educacio-i-cultura/educacio/transport-escolar.