Pla de l'Estany, Comarca que batega
23, de juliol 2018 16:32

L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenta la nova marca territorial de la comarca

 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha presentat la nova marca territorial de la comarca creada a partir d’un procés de conceptualització, disseny i implementació que es va iniciar l’any 2016. Aquesta marca pretén ser un dispositiu de gestió a partir de la qual engegar un procés de desenvolupament local.

A l’acte hi ha assistit el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, la consellera comarcal de promoció econòmica i turisme, Joana Vilà, el director del grup de recerca TRACTE de la Universitat de Vic, Jordi de San Eugenio, i la Lorena Rodríguez, directora de l’empresa de disseny Creative Corner Agency.

 

El projecte de creació de la Marca Territorial s’ha dividit en dues fases. En la primera fase s’ha treballat en el procés de conceptualització de la marca. Aquesta part ha estat encarregada a investigadors del Grup de Recerca TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori) de la UVic-UCC, un equip que lidera el professor Jordi de San Eugenio, geògraf i comunicòleg, i que són experts en aquest tipus de projectes.

El procés de disseny i conceptualització de la marca “El Pla de l’Estany” ha portat a estructurar una metodologia basada en tres tècniques bàsiques de recerca. Aquesta metodologia es coneix com una triangulació metodològica i està enfocada, principalment, a buscar la màxima participació ciutadana en aquest procés. En aquest sentit, s’han realitzat grups focals de treball de diversos àmbits, s’han fet entrevistes en profunditat a persones representatives de la comarca i s’ha creat una enquesta ciutadana.

La segona fase ha estat la creació de la identitat visual de la marca. Aquesta tasca l’ha realitzada l’empresa Creative Corner Agency de Banyoles. El resultat ha estat un imagotip i un eslògan per la comarca. “Comarca que batega” és la suma de totes accions que es duen a terme a la comarca, mostrant un constant moviment i amb un sistema circulatori que dóna vida a tot el que l’envolta. L’imagotip en forma traçada representa les arrels de la terra, els aqüífers subterranis i la forma geomètrica del cor fent referència a les venes i al sistema circulatori. Amb una tècnica de superposició de tonalitats i formes geomètriques circulars es defineix el territori del Pla de l’Estany en perfecta harmonia: l’aigua, la natura i les muntanyes.

Per tal que cada municipi pugui integrar de forma més pròpia la marca territorial al seu territori, s’ha creat un segon eslògan: “Municipi que batega”. Els municipis de la comarca podran utilitzar l’imagotip i aquest eslògan juntament amb el nom del municipi per tal de donar a conèixer el seu territori de manera homogènia i conjunta a nivell comarcal.

Les accions que es duran a terme per aconseguir transmetre el missatge de la marca seran anuncis publicitaris en mitjans de comunicació, revistes, xarxes socials, pàgines web i fires.