El Ple de gener del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es centra amb la millora salarial dels treballadors de l’ens
21, de gener 2019 10:37

En el Ple d’avui 16 de gener de 2019 s’ha provat per majoria, que l’ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ampliï el conveni de gestió, recaptació i inspecció de tributs com l’ICIO, la taxa d’escombraries o la plusvàlua a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Recollides com a propostes de caràcter d’urgència, s’ha aprovat l’increment del Salari Mínim Interprofessional i dels salaris dels empleats públics del Consell Comarcal, aplicant l’increment retributiu del 2,25% a tot el personal del Consell Comarcal. Aplicar l’increment retributiu addicional del 0,25% extres per tots els conceptes salarials i aplicar l’augment de salari mínim interprofessional en cas de ser necessari. També s’ha aprovat la resolució a les al·legacions de la valoració dels llocs de treball.

Jordi Xargay, president del Consell Comarcal es mostra satisfet amb l’aprovació de les propostes de caràcter d’urgència realitzades, ja que proporcionen una millora als treballadors de l’ens comarcal i donen un reconeixement per la seva feina per així seguir amb la seva tasca d’ajudar als veïns i ajuntaments de tots els municipis de la comarca.