El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ofereix assessorament i informació sobre els drets dels consumidors de la comarca
25, de juliol 2019 10:50

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ofereix, en col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum de Catalunya, un servei gratuït d’informació, orientació i assessorament sobre els drets i deures de les persones consumidores de la comarca, així com la tramitació les seves queixes, reclamacions i denúncies presentades. Es troba ubicada a la seu del Consell Comarcal, a Can Puig de la Bellacasa i l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 14h. Es recomana sol·licitar cita prèvia mitjançant el telèfon: 972573550 o bé correu electrònic: consum@plaestany.cat per tal d’agilitzar els tràmits.

Una tècnica especialitzada ofereix el servei de mediació i arbitratge. Mitjançant la mediació es pot resoldre la controvèrsia sorgida entre les empreses i els seus clients. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, la persona mediadora trasllada a l’empresa la reclamació presentada per la persona consumidora. Aquesta, disposa de 30 dies per contestar. Si accepta el procés de mediació, pot formular una proposta de solució o al·legar el que consideri oportú. Aquesta resposta s’ha de traslladar a la persona consumidora. Si no hi està d’acord, pot presentar al·legacions que s’han de tornar a enviar a l’empresa. Finalment, si s’arriba a un acord entre les parts, s’arxiva l’expedient. En cas contrari, la persona consumidora pot iniciar una sol·licitud d’arbitratge i si es tracta d’una empresa adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, o que aquesta vulgui resoldre el conflicte mitjançant aquesta via, la reclamació es trasllada a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Aquest arbitratge de consum és un sistema extrajudicial de resolució de conflictes que permet resoldre, amb caràcter vinculant, les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients. Per resoldre el conflicte mitjançant aquesta via, les dues parts l’han d’acceptar expressament.

La persona consumidora, quan es troba davant d'uns fets que afecten el funcionament normal de la relació de consum, en primer lloc, és imprescindible que s'adreci a l'empresa amb la que té el conflicte, pot demanar el full oficial de queixa, reclamació i denúncia o bé adreçar-los un escrit amb justificant de recepció de lliurement. En l’escrit de reclamació s’hi han d’incloure les dades de la persona afectada, una exposició dels fets amb la petició que es demana i adjuntant-hi la documentació de la que es disposi en relació amb els fets reclamats. Si es tracta d’una empresa que presta un servei bàsic (llum, aigua, gas), es pot trucar al número gratuït que l’empresa ha de posar a disposició dels seus clients per atendre reclamacions i han de facilitar un número d’incidència. Si passat el termini màxim d’un mes l’empresa no ha respost o la resposta no és satisfactòria, el client pot dirigir-se a l’oficina de consum o bé omplir el formulari en línia de l’Agència Catalana del Consum per iniciar el procés de mediació.