El nomenament dels consellers comarcals, la declaració institucional d'Emergència Climàtica i la moció de suport a totes les detingudes del 23 de setembre, els punts destacats del Ple de 25 de setembre
26, de setembre 2019 15:17

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat la delegació de competències entre els diferents consellers. En el ple que es va celebrar ahir dimecres 25 de setembre també es va aprovar una declaració institucional d’emergència climàtica i una moció de suport a totes les detingudes del 23 de setembre.

Segons el Decret de Presidència que es va donar compte en el Ple, els nous consellers tindran les següents competències: Per part d’Esquerra Independents, Jordi Burch Viñals com a conseller de Medi Ambient, Montserrat Sala Figueras consellera d’Hisenda, Josep Oriol Serrà Madriles conseller d’Agricultura, Promoció Rural i Econòmica, Teresa Castañer Vivas consellera de Turisme, Anna M. Garcia Roda consellera de Cultura i Joventut, M. Àngels Lladó Sidera consellera d’Ensenyament i Habitatge, Francesc Xavier Cros Verdaguer conseller d’Esports i Centre El Puig i Jaume Butinyà Sitjà conseller de Comunicació. Per Junts per Catalunya, Àlex Terés Cordón, conseller de Territori, Protecció civil i personal, Esther Busquets Fernández consellera d’Acció Social i Josep Massanella Brossa conseller de Serveis als Ajuntaments.
La resolució ha permès la creació i composició del Consell de Presidència, integrat per: Francesc Castañer Campolier (Esquerra Independents) com a President, Francesc Xavier Quer Bosch (Junts per Catalunya) com a Vicepresident, els consellers Jordi Burch Viñals, Montserrat Sala Figueras, Josep Massanella Brossa, Josep Oriol Serrà Madriles, Teresa Castañer Vivas, Anna M. Garcia Roda, M. Àngels Lladó Sidera, Francesc Xavier Cros Verdaguer, Àlex Terés Cordón, Esther Busquets Fernández i Jaume Butinyà Sitjà i el  secretari de la corporació o persona en qui delegui.
En el Ple, s’ha ratificat l’acord de suspensió temporal d’autoritzacions d’entrada de residus d’origen industrial al dipòsit controlat de Puigpaler procedents d’activitats de fora de la comarca fins a la posada en marxa del tercer vas del dipòsit controlat de residus. Ha quedat aprovat per unanimitat tot i que Non Casadevall del grup comarcal Sumem Banyoles AMUNT creu que la idea és interessant però que s’hauria de buscar una alternativa a la construcció d’aquest tercer vas.
També s’ha decidit aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals d’Esquerra Independents i de Junts per Catalunya i amb l’abstenció del grup comarcal Sumem Banyoles AMUNT, la pròrroga per al 2020 del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del servei al centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Banyoles. 
S’ha aprovat amb caràcter d’urgència la pròrroga del Pla de polítiques de dones del Pla de l’Estany 2015-2018 fins a 31 de desembre de 2020 tal hi com permet l’acord arribat el 26 de gener de 2015, amb els vots favorables dels grups polítics Esquerra Independents i de Junts per Catalunya i amb l’abstenció del grup Sumem Banyoles AMUNT.
Finalment s’ha fet una declaració institucional, que ha quedat aprovada per unanimitat, en referència a l’emergència climàtica i a la vaga estudiantil, de consum i mobilitzacions en suport a la justícia climàtica del proper 27 de setembre. Els consellers comarcals d’aquest Ple han manifestat “el suport a la convocatòria de la vaga pel clima, la voluntat d’implementar un model de transició energètica que ajudi a la resiliència enfront dels reptes futurs i el compromís a treballar de forma transversal en la mitigació dels efectes del canvi climàtic”. També s’ha aprovat una moció per “mostrar suport a totes les detingudes del 23 de setembre de 2019 quan es van detenir 9 persones i varen ser acusades, sense tenir-ne cap prova, de terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius. Una operació orquestrada per l’Audiència Nacional Espanyola, l’antic Tribunal d’Orden Público d’època franquista, i el cos militar de la Guàrdia Civil i mediatitzada pels grans mitjans de comunicació”, tal i com recull el text de la moció. En referència a aquest punt,  Non Casadevall ha mostrat satisfacció per estar a l’alçada i donar una resposta a la repressió i ha votat a favor. Francesc Xavier Quer, com a representant de Junts per Catalunya, ha declarat que no comparteix la forma de la moció de suport però si el fons del missatge i per aquest motiu el seu grup polític s’ha abstingut. Francesc Castañer, president del Consell Comarcal, li ha respost que entén la seva posició i que “estem en contra de la repressió i per tant votarem a favor de la moció de suport”.